Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Ứng dụng

Linh kiện xe hơi


Công nghệ laser là công nghệ sản xuất tiên tiến trong ngành sản xuất ô tô, công nghệ này đã được sử dụng trong ngành sản xuất xe hơi và linh kiện xe hơi chất lượng cao nhiều năm nay. công nghệ khắc laser, hàn laser và cắt laser được sử dụng rộng rãi trên ngành này.