Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Ứng dụng

Phụ tùng ô tô

Giới thiệu chung

Công nghệ laser là công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất ô tô, công nghệ này đã được sử dụng trong ngành xe hơi cao cấp nhiều năm nay. Khắc laser, hàn laser và cắt laser được sử dụng rộng rãi trên ngành này.

Ưu điểm

Công nghệ laser được sử dụng trong ngành xe hơi cao cấp nhiều năm nay. Nó được sử dụng rộng rãi trên piston, bạc đạn, kiếng hậu chiếu, bánh xe vv. So với phương pháp gia công truyền thống, gia công laser có ưu điểm nâng cao chất lượng sản phẩm gia công, giảm bớt chi phí sản xuất.

Hàng mẫu

Piston Hàn linh phụ kiện xe hơi Trục xeLinh kiện xe hơi
Link kiện xe hơi Piston Linh kiện xe hơiBạc đạn

Giới thiệu mấu máy

YLP-FMars-JDP-50SCYAG-M50