Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Ứng dụng

Quà tặng thủy tinh

Giới thiệu chung

Han’s Laser là công ty tiên phong thế giới trong lĩnh vực khắc sản phẩm thủy tinh 3D.Chúng tôi tập trung nghiên cứu về ứng dụng công nghệ khắc thủy tinh 3D. Trở thành một trong những công ty thiểu số có năng lực tự nghiên phát thiết bị có độ phân giải cao, chức năng lớn, giá thành thấp vv. Chúng tôi còn cung cấp phần mềm đồ họa 3D, có thể khắc chính xác lên sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao, nâng cao năng suất.

Ưu điểm

Hệ thống khắc 3D của chúng tôi nghiên phát có ưu điểm như tốc độ nhanh, độ chính xác cao, có thể khắc 180° khuôn mặt, ngực, lưng, đầu vv. Được ứng dụng trong ngành sản phẩm quà tặng, các mô hình, kỹ thuật số giải trí vv.

Hàng Mẫu

Thủy Tinh Thủy Tinh Thủy Tinh Thủy Tinh
Thủy Tinh Thủy Tinh Thủy Tinh Thủy Tinh

Giới thiệu mẫu máy

EP-Artist Super-Jet