Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Tin tức

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Vietfood & Beverage + ProPack 2012Date: 13-16.Sep. 2012
Venue: Tan Binh International Exhibition & Convention Center - TBECC
Models on show:  HANS36K (Laser Coding System)
HANS20Y (Laser Coding System)
Booth No.: Hall-1, 83-84

Contact information:
Add.: 12 Duong 17,P10 Q6, TP, Ho Chi Minh City
Tel.: 0084-8-37554810
Fax: 0084-8-37554810
Email: vnlaser@gmail.com