Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Ứng dụng

Hardware


Công nghệ laser được sử dụng ngày càng nhiều trong ngành ngũ kim, Laser có thể chính xác khắc và cắt lên nhiều chất liệu khác nhau, có thể khắc ra các độ sâu khác nhau trên bề mặt cùng một sản phẩm.