Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Ứng dụng

IT

Trong những năm gần đây công nghệ gia công laser đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp IT, nó giúp ngành thiết bị điện tử sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, hiệu quả hơn. Khắc laser là ứng dụng thường gặp trong ngành sản xuất IT, nó thường được dùng để khắc logo và khắc mã 2d.