Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Ứng dụng

Hệ thống diễn thị

Giới thiệu chung

Hệ thống diễn thị Laser Laser có đặc điểm màu sắc rực rỡ, có thể chiếu xạ rất xa, khi tia laser chiếu lên trời, hoặc đài phun nước, các tia laser động phối hợp với nhạc nền, tạo ra nhiều hiệu quả năng động đa dạng. Từ đó nâng cao sự trang nghiêm của đài phun nước.

Hàng mẫu

Mẫu máy : Galaxy

Mẫu máy : Galaxy

Mẫu máy : Galaxy

Mẫu máy : Galaxy

Mẫu máy : cartoon

Mẫu máy : cartoon

Mẫu máy : cartoon

Mẫu máy : cartoon

Giới thiệu mẫu máy:

GalaxyCartoon