Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Tin tức

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Han’s Laser chuyển đổi trụ sở chính

The key event, that the Han’s Laser Technology Building Started Using Officially on 21th April. The whole building has 29 floors in total, taking nearly 77KM2.
 
Địa chỉ mới: Tòa nhà Han’s Laser, địa chỉ 9988 Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, P.R, trung quốc.
 
Bắt đầu từ bây giờ, tất cả nhân viên kinh doanh, nhân viên hành chính sẽ làm việc tại văn phòng mới này. Hoan nghênh khách hàng đến tham quan trụ sở chính và đàm phán với chúng tôi.