Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Tin tức

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Tiếp đón đại biểu sứ quán đến tham quan công ty Han’s Laser:

Ngày 16 Tháng 11 năm 2010, 25 đại biểu sứquán từ 17 quốc gia khác nhau đến tham quan công ty Han’s Laser. Do ông TangYong phó Tổng Giám đốc Han’s laser phụ trách tiếp đón.

Trong hành trình tham quan chặt chẽ trong 1 giờ, sau khi các sứ quan tham quan triển lãm của công ty và nghe nhân viên giới thiệụ về sản phẩm, Các đại biểu sứ quán đều tỏ ra quan tâm đến máy khắc, máy cắt, máy hàn máy khắc thủy tinh và sản phẩm của các công ty con khác. Trong phòng hội nghị, sau khi nghe thuyết trình của Han’ Laser, các quan chức đưa ra một số câu hỏi mà họ quan tâm, cuộc tham quan này kết thúc thành công.