• fk
  • youtube
  • twitter

inftwittertwitter

Bản quyền thuộc về công ty TNHH Han’s Laser Technology Industry, GuangDong , ICP số 05013795

Recommend

In recognition of the pioneering
In recognition of the pioneering model that has made significant contributions to the
$info.title
Thông cáo báo chí
kiến thức chuyên nghành
Hoạt động thường niên
Video chính

2017

作者:
2019/04/20
瀏覽量
【摘要】:
Selected CCTV 2017 China Top 20 Listed Company;Reached sale amount of $1.8 Billion;

Nằm trong 20 công ty niêm yết hàng đầu Trung Quốc; Doanh số bán hàng đạt 1,8 tỷ USD.

上一篇:
下一篇:
CONTACT