• fk
  • youtube
  • twitter

inftwittertwitter

Bản quyền thuộc về công ty TNHH Han’s Laser Technology Industry, GuangDong , ICP số 05013795

/
/
Han's Laser (002008.SZ) công bố báo cáo của mình cho quý 3 năm 2020

Recommend

Phân tích ứng dụng của laser trong ngành lốp xe
Hiện nay, mức độ tự động hóa của ngành sản xuất lốp xe rất cao, và tầm nhìn máy 3D được sử dụng rộng rãi trong đó. Laser cũng được sử dụng rộng rãi. Hiện nay, với yêu cầu nâng cấp và nội địa hóa công nghiệp, nhiều người dùng ít biết đến loại laser này. Bài báo này chủ yếu giới thiệu ứng dụng của laser trong sản xuất lốp và máy tạo hình lốp.
$info.title
Doanh số Hans Laser đã vượt 12 tỷ NDT, tang 25,8% so với cùng kì năm trước
Han's Laser công bố doanh số tổng kết thường niên năm 2020. Thông báo cho thấy tổng thu nhập hoạt động từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 là 12.032.367.719,27 nhân dân tệ, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 932.953.714,76 nhân dân tệ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 45,27%.
$info.title
Thông cáo báo chí
kiến thức chuyên nghành
Hoạt động thường niên
Video chính

Han's Laser (002008.SZ) công bố báo cáo của mình cho quý 3 năm 2020

作者:
2020/12/09
瀏覽量
【摘要】:
Báo cáo quý 3 cho thấy trong ba quý đầu năm 2020, Han's Laser đạt thu nhập hoạt động 8,859 tỷ nhân dân tệ, tăng 27.58% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 1,02 tỷ nhân dân tệ, tăng 69.99% triệu so với cùng kỳ năm ngoái,

Báo cáo quý 3 cho thấy trong ba quý đầu năm 2020, Han's Laser đạt thu nhập hoạt động 8,859 tỷ nhân dân tệ, tăng 27.58% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 1,02 tỷ nhân dân tệ, tăng 69.99% triệu so với cùng kỳ năm ngoái,

 

Trong quý 3, Han's Laser đạt thu nhập hoạt động 3,699 tỷ NDT, tăng 67.41% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 397 triệu NDT, tăng 79.83% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

 

 

 

Trong kỳ báo cáo này   

                                     

 kỳ báo cáo này tăng hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước  từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo và tăng giảm từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.
 Thu nhập hoạt động (nhân dân tệ) 3,699,017,679.27 67.41% 8,858,825,603.44 27.58%
 lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết (nhân dân tệ ) 396,899,531.59 79.83% 1,020,266,197.54 69.99%
 lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông của các công ty niêm yết sau khi trừ lãi và lỗ không định kỳ (nhân dân tệ) 292,838,406.40 64.98% 798,354,276.08 55.39%
dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh (nhân dân tệ) 376,199,987.86 -54.82 559,317,287.95 -51.51%
thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (nhân dân tệ / cổ phiếu) 0.38 80.95% 0.97 70.18%
lãi suy giảm trên cổ phiếu (nhân dân tệ / cổ phiếu ), 0.38 80.95% 0.97 70.18%

lợi nhuận bình quân gia quyền trên vốn chủ sở hữu

4.29% 1.73% 10.95%

3.92%

 

 

Báo cáo thường niên cho thấy, thu nhập hoạt động của công ty, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, lợi nhuận hoạt động, tổng lợi nhuận, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng trong kỳ báo cáo. kết quả của.

 

Trước tình hình dịch bệnh, Han's Laser đã tăng trưởng ngược với xu hướng, với doanh thu 5,16 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm, tăng 8.9% so với 4,734 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 623 triệu nhân dân tệ so với năm ngoái 3,79 triệu nhân dân tệ trong cùng kỳ tăng 64.26%.

CONTACT