• fk
  • youtube
  • twitter

inftwittertwitter

Bản quyền thuộc về công ty TNHH Han’s Laser Technology Industry, GuangDong , ICP số 05013795

/
/
Doanh số Hans Laser đã vượt 12 tỷ NDT, tang 25,8% so với cùng kì năm trước

Recommend

Phân tích ứng dụng của laser trong ngành lốp xe
Hiện nay, mức độ tự động hóa của ngành sản xuất lốp xe rất cao, và tầm nhìn máy 3D được sử dụng rộng rãi trong đó. Laser cũng được sử dụng rộng rãi. Hiện nay, với yêu cầu nâng cấp và nội địa hóa công nghiệp, nhiều người dùng ít biết đến loại laser này. Bài báo này chủ yếu giới thiệu ứng dụng của laser trong sản xuất lốp và máy tạo hình lốp.
$info.title
Doanh số Hans Laser đã vượt 12 tỷ NDT, tang 25,8% so với cùng kì năm trước
Han's Laser công bố doanh số tổng kết thường niên năm 2020. Thông báo cho thấy tổng thu nhập hoạt động từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 là 12.032.367.719,27 nhân dân tệ, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 932.953.714,76 nhân dân tệ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 45,27%.
$info.title
Thông cáo báo chí
kiến thức chuyên nghành
Hoạt động thường niên
Video chính

Doanh số Hans Laser đã vượt 12 tỷ NDT, tang 25,8% so với cùng kì năm trước

作者:
2021/03/05
瀏覽量
【摘要】:
Han's Laser công bố doanh số tổng kết thường niên năm 2020. Thông báo cho thấy tổng thu nhập hoạt động từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 là 12.032.367.719,27 nhân dân tệ, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 932.953.714,76 nhân dân tệ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 45,27%.

      Doanh số Hans Laser đã vượt 12 tỷ NDT, tang 25,8% so với cùng kì năm trước

 

 

 

                                                               

Han's Laser công bố doanh số tổng kết thường niên năm 2020. Thông báo cho thấy tổng thu nhập hoạt động từ tháng 1 đến tháng

 

12 năm 2020 là 12.032.367.719,27 nhân dân tệ, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các

 

công ty niêm yết là 932.953.714,76 nhân dân tệ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 45,27%.

 

 

 

                       

 

 

Theo công bố, tổng tài sản của Han's Laser là 21.203.823.799,69 nhân dân tệ, tăng 18,50% so với đầu kỳ báo cáo; thu nhập cơ

 

bản trên mỗi cổ phiếu là 0,89 nhân dân tệ, so với 0,61 nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái.


Trong kỳ báo cáo, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tăng mạnh so với năm trước do các nguyên nhân sau:

 

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước, sản xuất các loại cơ bản trở lại bình thường, ngành kinh doanh chính tiếp tục phát triển,

 

nhu cầu tiêu dùng điện tử tốt hơn dự kiến, đơn hàng sản phẩm duy trì tăng trưởng ổn định so với năm trước.

 

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 tăng 25,83% so với năm trước, do thay đổi cơ cấu sản phẩm tiêu thụ

 

nên tỷ suất lợi nhuận gộp toàn diện của công ty tăng so với năm trước.

 

CONTACT