Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Ứng dụng

Đóng gói

Công nghệ laser đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp đóng gói. Ví dụ: Khắc mã 2d trên hộp thuốc lá, Khắc tem chóng giả, ngày sản xuất lên bao bì túi và hộp PET vv. Tiện cho công việc quản bán hàng.