Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Dòng máy EP

Máy khắc laser Diode End-Pump của Han’s Laser, áp dụng công nghệ Laser Pump tiên tiến nhất thế giới. Thông qua tinh thể laser và kính quang học, máy khắc laser Diode End-Pump có thể tạo ra tia quang với chất lượng rất cao.