Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Dòng sản phẩm DP

Máy khắc laser Diode Side-Pump của Han’s Laser áp dụng công nghệ Pump Laser tiên tiến nhất thế giới. Thông qua laser punp diode bán dẫn kích hoạt Nd: YAG, môi giới làm việc sẽ tạo ra một số lượng lớn hạt đảo ngược.Với chức năng của Q-switch, có thể tạo ra tần sung laser lớn với bước sóng 1064nm.