Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Dòng YAG

Máy khắc laser đèn YAG có ưu điểm như năng suất cao, công suất laser đầu ra và tính ổn định cao. Đây là công nghệ laser thành thạo và được sử dụng rộng rãi nhất trong công nghệ laser chất gắn thể. Máy khắc laser YAG thông qua đèn Krypton làm nguồn kích thích, Nd : YAG hoạt động như một môi giới.