Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Dòng CO2

Máy khắc laser CO2 dùng nguồn laser CO2, đây là nguồn laser bằng khí thể, bước sóng của máy khắc laser CO2 là 10.6μm. Máy khắc laser CO2 có ưu điểm về công suất cao, tính chuyển đổi điện-quang cao. Được ứng dụng khắc laser trên nhiều sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm phi kim loại.