Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Dòng FP

Thông qua hệ thống điều khiển laser để điều khiển, nguồn laser fiber với sóng dài laser 1070, Thông qua Fiber liên kết và hội tụ, sau đó phát đến vị trí cần hàn, có thể tiến hành hàn điểm, hàn nối lên nhiều loại sản phẩm có bề mặt khác nhau. Máy hàn FP150 dễ cài đặt và tháo rỡ, nó có tính chất như chất lượng tia quang tốt, năng lượng tia laser đồng đều, ngoài ra, hệ thống quang học Fiber có tính chất chuyển đổi điện quang cao, nâng cao độ ổn định và chất lượng của hàn nối.