Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Cắt silicon N.lượng mặt trời

Cắt laser scribing là một công nghệ cắt mới. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành cắt chất liệu monocrystalline silicon, silicon đa tinh thể trong pin năng lượng mặt trời, các mặt hàng dễ vỡ, một số kim loại mềm và các chất liệu phi kim loại.