Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

LED

Công nghệ laser đã được sử dụng trong ngành công nghiệp LED trong các năm gần đây, chủ yếu khắc dấu và cắt trên chất monocrystalline trong pin năng lượng mặt trời, các chất đa tinh thể, và silic wafer. Ngoài ra, nó còn ứng dụng để cắt các sản phẩm dễ vỡ, các thanh kim loại linh hoạt và phi kim loại.