Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Công nghiệp điện tử

Thông qua máy vi tính để tiến hành khắc laser mã 2D và các hình ảnh khác lên sản phẩm. Phần mềm khắc laser của chúng tôi tương thích với nhiều phần mềm thông dụng. có thể lưu hình ảnh đến giao diện phần mềm khắc laser và tiến hành khắc. Thiết bị với phần mềm ứng dụng đa chức năng giúp thiết bị mang nhiều công năng. vì vậy nó được ứng dụng rộng rãi trong ngành điện tử.