Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Sản phẩm

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Công nghệ đo lường

Laser Đo lường áp dụng công nghệ laser mới nhất trên thế giới, thông qua tia laser để tiến hành đo lường sản phẩm, nâng cao độ chính xác trong sản xuất, giảm bớt Chi phí nguyên vật liệu tiêu hao, nâng cao chất lượng, nâng suất.