• fk
  • youtube
  • twitter

inftwittertwitter

Bản quyền thuộc về công ty TNHH Han’s Laser Technology Industry, GuangDong , ICP số 05013795

瀏覽量:

Máy cắt MPS-3015D

Tính năng
没有此类产品
Product description

Thông số cắt : 500W

Vật liệu

Chiều dày (mm)

Tốc độ cắt

Khí cắt

Tốc độ cắt

Khí cắt

m/min

m/min

Thép không rỉ

1

9.0-10.8

Ni tơ

9.0-10.8

Không khí

2

2.1-2.7

2.1-3.0

3

0.6-0.9

0.6-0.8

 

 

/

 

 

/

Thép các bon

1

10.0-11.0

O xy

9.0-10.8

Không khí

2

3.5-4.2

2.1-3.0

3

1.8-2.2

/

4

1.2-1.5

/

5

0.9-1.2

/

6

0.7-1.0

/

8

0.4-0.6

/

 

 

/

 

 

/

Nhôm tấm

1

5.5-6.5

Ni tơ

5.5-6.5

Không khí

2

0.9-1.2

0.9-1.2

3

0.2-0.4

/

Đồng thau

1

5.0-6.0

Ni tơ

5.0-6.0

Không khí

2

0.9-1.2

0.9-1.2

 

Thông số cắt : 700W

Vật liệu

Chiều dày mm)

Tốc độ cắt

Khí cắt

Tốc độ cắt

Khí cắt

m/min

m/min

Thép không rỉ

1

10.5-14.0

Ni tơ

11.0-14.0

Không khí

2

2.7-3.5

2.7-3.5

3

1.0-1.8

1.0-1.8

4

0.5-1.0

0.5-1.0

 

 

/

 

 

/

Thép các bom

1

11.0-14.0

oxy

10.0-13.0

Không khí

2

4.0-5.5

2.8-3.5

3

2.1-3.0

/

4

1.5-2.4

/

5

1.0-1.6

/

6

0.8-1.2

/

8

0.6-0.9

/

10

0.4-0.6

/

 

 

 

 

 

/

Nhôm tấm

1

6.0-7.5

Ni tơ

6.0-7.5

 

2

1.2-2.0

1.2-2.0

Không khí

3

0.4-0.7

/

 

Đồng thau

1

6.0-7.0

Ni tơ

6.0-7.0

Không khí

2

1.2-1.8

1.2-1.8

3

0.3-0.6

/

 

Thông số cắt : 1000W

Vật liệu

Chiều dày mm)

Tốc độ cắt

Khí cắt

Tốc độ cắt

Khí cắt

m/min

m/min

 

Thép không rỉ

1

16.0-20.0

Nitơ

17.0-21.0

Không khí

2

3.5-5.0

4.0-5.5

3

2.1-2.8

2.1-3.0

4

0.9-1.4

/

5

0.4-0.7

/

 

 

/

 

 

 

Thép các bon

1

17.0-21.0

oxy

17.0-21.0

Không khí

2

5.0-6.0

4.0-5.5

3

2.6-3.6

/

4

2.0-2.6

/

5

1.5-2.0

/

6

1.2-1.6

/

8

0.8-1.2

/

10

0.6-0.9

/

12

0.5-0.7

/

 

 

 

 

 

 

Nhôm tấm

1

8.0-10.0

Nitơ

8.0-11.0

Không khí

2

2.5-4.0

3.0-4.5

3

1.0-1.5

1.0-1.5

 

 

 

 

 

 

 

Đồng thau

1

8.0-10.0

Nitơ

8.0-11.0

Không khí

2

2.5-4.0

2.5-4.0

3

0.8-1.2

0.8-1.2

 

未找到相應參數組,請於後臺屬性範本中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待