• fk
  • youtube
  • twitter

inftwittertwitter

Bản quyền thuộc về công ty TNHH Han’s Laser Technology Industry, GuangDong , ICP số 05013795

Khắc laser sợi quang ( fiber )

Máy khắc YLP-H20

Máy khắc G20

Máy khắc MARS-10J/20J

Máy khắc YLP-MDF-152

上一頁
1

Khắc laser UV

Máy khắc UV3C

Máy khắc EP-15-THG-S

Máy khắc EP-15-THG-D

EP-15-THG-F

上一頁
1

Khắc laser C02

CO2-G10

CO2-D30

CO2-H120

High power CO2-D200

上一頁
1

Khắc laser bay

Máy khắc nút nhựa HANS1500D

Hệ thống khắc UV cho bao bì HANS600D

上一頁
1

Khắc PCBA & IC & Wafer

Máy khắc HDZ-PCBA100

Máy khắc HDZ-SIC200

Máy khắc HDZ-WAF600

EP-IRPS-20

上一頁
1