Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Ứng dụng

Công cụ nhỏ

Tổng quan

Công nghệ laser được ứng dụng trong ngành sản xuất các công cụ ngũ kim, Nó được sử dụng khắc, hàn, cắt laser lên các công cụ nhỏ. Khắc laser có thể chính xác, rõ nét khắc lên nhiều loại vật liệu. cắt cộng cụ với nhiều hình dạng khác nhau.

Hàng mẫu

Cây vít Lưới hái Công cụ ngũ kimDụng cụ dao
Ổ khóa Dụng cụ dao Mỏ lếtCây kìm

Giới thiệu mẫu máy

YLP-FMars-JDP-50SCYAG-M50