Contact Us | Bản đồ mạng lưới | Ngôn ngữ:
Video

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm >>

Thế giới video clip

Giới thiệu công ty


Laser marking

       
Khắc 3DKhắc trên kim loạiKhắc Laser FiberKhắc trên sản phẩm nhựa
    
More>>

Laser welding

   
Hàn trên mặt congHàn trên sản phẩm tinh vi  

Cắt kim loại

                          
Metal cutting    

Special application

                          
Sub-surface engraving